Moestuinkids.nl is een website met webshop gericht op het stimuleren van gezond eten door kinderen d.m.v. het informeren over gezonde voeding en het verkopen van een steeds wisselend assortiment aan lunchdozen, drinkbekers en aanverwante artikelen.

Wij vragen je om je persoonsgegevens als je een bestelling plaatst, je inschrijft voor de nieuwsbrief, een account aanmaakt, een contactverzoek indient of op de hoogte wilt worden gehouden van artikelen als zij weer op voorraad zijn. Moestuinkids.nl gaat heel zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Er worden niet méér persoonsgegevens verzameld en met anderen gedeeld dan absoluut noodzakelijk is. Ook technisch en organisatorisch stelt Moestuinkids.nl alles in het werk om je persoonsgegevens goed te beveiligen en houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Moestuinkids en Persoonsgegevens

De AVG bepaalt dat je vrijwillig, dus zonder druk, je persoonsgegevens deelt en goed beseft waarvoor deze persoonsgegevens gevraagd worden.
Daarom wordt op alle in te vullen formulieren, zoals het bestel- en contactformulier, ook gevraagd om je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens. Je toestemming geldt dus voor een specifiek doel: zoals bv. het toesturen van je bestelling of het beantwoorden van je vraag om info.
Wij verkopen geen gegevens door, gebruiken ze niet voor marketingdoeleinden, en bewaren ze zo kort mogelijk. Je hebt altijd de mogelijkheid om je gegevens in te zien, te wijzigen of te corrigeren. En zeker niet het minst belangrijk: wij doen alles wat wettelijk verplicht is en organisatorisch mogelijk om je gegevens zo veilig mogelijk te bewaren.

Welke persoonsgegevens verzamelt Moestuinkids en met welk doel?

Moestuinkids vraagt je om persoonsgegevens

 • die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van aankopen uit de webshop. Het gaat daarbij om: naam, factuuradres, verzendadres, telefoonnummer, mailadres, IP-adres, en bankgegevens. Moestuinkids houdt zich aan de geldende belastingwetgeving, inclusief de bewaartermijnen voor de administratie (7 jaar).
 • die noodzakelijk zijn om een account aan te maken. Het gaat dan om je mailadres, wachtwoord, factuuradresgegevens, verzendadresgegevens en je telefoonnummer.
 • die noodzakelijk zijn voor het maken van een wensenlijst (via je account). Het gaat dan om je mailadres en wachtwoord.
 • die noodzakelijk zijn om antwoord te geven op een verzoek om contact. Het gaat daarbij om: naam en mailadres.
 • die noodzakelijk zijn voor de verzending van de nieuwsbrief. Het gaat dan om je mailadres.
 • die noodzakelijk zijn voor een melding als artikelen die je zoekt weer op voorraad zijn. Het gaat dan om je mailadres.
 • die noodzakelijk zijn om spam uit te sluiten. Het gaat daarbij om naam, mailadres en IPadres.

Er worden geen profielen van gebruikers van de website gemaakt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

Als je schriftelijk een verzoek indient zal Moestuinkids jou – eveneens schriftelijk – een overzicht aanleveren van de persoonsgegevens die ons van jou bekend zijn. Mocht blijken dat deze correctie behoeven, dan zal deze correctie worden aangebracht en aan je worden bevestigd. Je zult wel worden gevraagd je te legitimeren.
Moestuinkids zal eveneens – op jouw schriftelijk verzoek en na legitimering – persoonsgegevens verwijderen met uitzondering van die welke t.b.v. de uitvoering van de geldende (belasting)wetgeving noodzakelijk zijn. Ook hiervan zul je schriftelijk in kennis worden gesteld.

Indien je dat wenst, zal ook aan de organisaties die jouw gegevens t.b.v. de verwerking hebben ontvangen worden gevraagd deze te verwijderen.

Je kunt altijd, als je het gevoel heeft dat dit noodzakelijk is omdat jouw rechten of vrijheden onvoldoende zouden worden gewaarborgd, een onderbouwde klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bentofabriek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De bewaartermijnen van de hierboven genoemde, door Moestuinkids geregistreerde gegevens worden bepaald door het belang van de gegevens voor de uitvoering van de eveneens hierboven genoemde doelstellingen. Dat betekent concreet het volgende:

 • Het bewaren van gegevens die zijn aangeleverd t.b.v. opdrachten en bestellingen worden bewaard cf. de bewaartermijnen van de geldende (belasting)wetgeving.
 • Persoonsgegevens die bij Moestuinkids binnenkomen op basis van het contactformulier, zonder dat het contact tot een bestelling of opdracht heeft geleid, worden na afwikkeling van het (contact)verzoek na 7 jaar verwijderd. Telefoonnummers van personen die telefonisch om een inlichting vragen worden na afloop van het telefoongesprek verwijderd tenzij er is afgesproken dat er nog follow up moet plaatsvinden. Is dat het geval dan wordt het telefoonnummer na de follow up verwijderd, tenzij er een overeenkomst (bestelling) uit volgt.
 • Emailadressen van personen voor de nieuwsbrief worden bewaard totdat de betrokkene zich afmeldt.
 • Accountgegevens blijven bewaard totdat de accounthouder een schriftelijk verzoek indient om deze te verwijderen.

Met welke derde partijen deelt Moestuinkids haar gegevens?

Je persoonsgegevens – voor zover die nodig zijn voor het afwikkelen van een bestelling – worden gebruikt en gedeeld door:

 • Moestuinkids zelf
 • De financiële instelling die betrokken is bij de afhandeling van je bestelling.
 • De verzenders die betrokken zijn bij de afhandeling van je bestelling en de hostingmaatschappij van de website.
 • De webmaster voor zover relevant voor het oplossen van technische problemen en in goede staat houden van de website, inclusief de beveiliging.
 • De Belastingdienst (als die ernaar vraagt)

Daarnaast hebben alleen Moestuinkids zelf, de hostingmaatschappij, en zo nodig de webmaster, toegang tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het versturen van de nieuwsbrief of het afhandelen van een contactverzoek.

Conform het bepaalde in de AVG heeft Moestuinkids een ‘register van verwerkingsactiviteiten’ opgesteld.

Beveiliging en opslag

Moestuinkids neemt de beveiliging van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De beveiliging van de persoonsgegevens verloopt via de fysieke beveiliging van de SSL-certificaten van de hostingmaatschappij, logische en fysieke (toegangs-)beveiliging en beveiliging van apparatuur. Er wordt gezorgd voor patch-management, geregelde updating van software en backups, automatische verwijdering van verouderde gegevens en versleuteling van gegevens. Om de beveiliging van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van de plug-in Wordfence.

Met alle betrokken derden worden daarnaast de bovengenoemde verwerkingsovereenkomsten gesloten zoals voorzien in de AVG. Voor zover zij niet als ‘verwerker’ kunnen worden aangemerkt, hebben zij zich als ‘compliant aan de AVG’ verklaard.
Ook worden de organisatorische processen maximaal ingesteld op beveiliging.

Contactgegevens van Moestuinkids

Je kunt Moestuinkids bereiken via de volgende contactgegevens:

info@moestuinkids.nl.nl
tel.nr. 06-43049006

× WhatsApp Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday